Effektiv planlegging og gjennomføring av transaksjoner

Delta Corporate Finance er rådgiver for bedrifter ved planlegging, forhandling og gjennomføring av transaksjoner i Norge og internasjonalt. Vi bistår også innen utvikling av business-case, investeringsanalyser og verdivurdering, og som sakkyndig i rettstvister angående selskapers økonomi.

Omfattende erfaring fra kjøp, fusjon og salg i Norge og internasjonalt

Gjennom mer enn 20 år har vi vært finansiell og strategisk rådgiver i et stort antall kjøps- og salgstransaksjoner for norske og utenlandske selskaper. Vi gir våre oppdragsgivere effektiv og praktisk bistand fra tidlig planlegging og tilrettelegging til forhandling, strukturering, avtaleverk og gjennomføring. Vår bransjeerfaring omfatter blant annet leverandørindustri til olje og gass, forsvarsindustri, bygg og anlegg, skogindustri, gruveprosjekter, grossisthandel, IT-tjenester og annen produksjon og tjenesteyting.


Tjenester

Om oss


Delta Corporate Finance AS